lorenzojhwh 590

humanumgenus (1 sett. fa) Rimuovi | Blocca utente | Spam Segnalato come spam [Zeitgeist ושות ‘] את כל אלה עשה מבלבל: מפוקפק, כפירה, הדתות הקודמות, במרק דתי אחד? הדמיון לא הם metolo: דרך המדע! להפיל את הנצרות? הם טבעו כולם יחד מול העובדה ההיסטורית של שפע של מקורות: ישראל, הרומאים, ראשית הקהילה הנוצרית עם ישו הם מוגדרים היטב על ידי … Continua a leggere